I RECEPCJA

 • Mierzenie temperatury ( termometr bezdotykowy) przy przyjściu każdego Gościa do Apartamentów Renesans, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych uniemożliwia przyjęcie Gościa do Apartamentów Renesans, procedura może być powtórzona- decyduje pracownik recepcji.
 • Stosowanie przez pracowników obsługi maseczek/przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.
 • Systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, poręczy, terminali, kart pokojowych, kanap, foteli, itp. w hollu apartamentów.
 • Wprowadzenie ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do recepcji .
 • Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce.
 • Ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji.
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym.
 • Informowanie Gości o wprowadzonych procedurach obowiązujących w Apartamentach Renesans.
 • Zakaz bezwzględny przebywania w pokoju osób niezameldowanych.
 • Zachęcanie Gości do płacenia kartą płatniczą.

II APARTAMENTY

 • Obowiązkowe ozonowanie każdego opuszczanego przez Gościa pokoju przed przyjęciem kolejnego.
 • Dezynfekcja urządzeń, mebli, klamek, armatury, poręczy, pilotów tv, telefonów, czajników, mini barów i innych urządzeń będących w pokoju oraz wietrzenie apartamentu..
 • Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju osób nie będących Gośćmi Apartamentów.
 • Po każdym pobycie Gościa, pokój zostaje wyłączony ze sprzedaży na 72h w celu przeprowadzenia dezynfekcji.

III POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym.
 • Szczegółowa dezynfekcja raz na dobę pomieszczeń wspólnych: sale konferencyjne, sale zabaw, sale bankietowe, sale ćwiczeń itp.
 • Szczegółowa dezynfekcja toalet w hotelu.
 • Wprowadzenie ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie z pokoju zabaw dla dzieci.
 • Dezynfekcja wind.

IV PRACOWNICY

 • Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, czepkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi
 • Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i wszystkich pracowników obiektu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO (monity w przestrzeniach wspólnych dla pracowników).
 • Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego pracownika do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu.
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników – łatwo dostępny i widoczny dozownik na zapleczu, szatniach.
 • Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.
 • Przebywanie w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób i/ lub zachowanie bezpiecznej odległości.

V OGÓLNE

 • Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności.
 • Stosowanie zaleceń wg GIS i WHO, które będą zaleceniami odgórnymi.
 • Systematyczna kontrola realizacji KODEKSU przez kadrę kierowniczą.